O nas

Od 2006 roku tworzymy zespół psychoterapeutów pracujących w nurcie psychodynamicznym. Połączyło nas zainteresowanie psychoanalitycznym rozumieniem psychiki człowieka oraz przekonanie, że metoda psychodynamiczna jest najbardziej wartościowym sposobem leczenia i oddziaływania psychologicznego służącego zmianie, kształtowaniu i rozwojowi osobowości.

Pracujemy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Poza działalnością psychoterapeutyczną angażujemy się także w działaność naukową mającą na celu weryfikację stosowanych przez nas metod pracy oraz leżących u ich podłoża teorii.

Założyliśmy Poznańskie Centrum Psychodynamiczne, aby stworzyć dobre miejsce i przestrzeń do prowadzenia procesu psychoterapii oraz propagowania myśli i psychodynamicznego podejścia w psychoterapii. Ściśle współpracujemy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie każdy z nas kształcił się jako psychoterapeuta, a gdzie obecnie superwizujemy swoją pracę.

Wspólnie z innymi ośrodkami budujemy środowisko psychoterapeutów psychodynamicznych w Poznaniu i w Polsce. Współtworzymy Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Busiel - psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką studiów psychologicznych (specjalność kliniczna) ma Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Wiedzę i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii zdobywałam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkoleniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dbam o jakość swojej pracy poprzez poddawanie jej stałej superwizji oraz udział w wykładach, konferencjach i kursach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


tel.: 608 635 294   mail: busielanna@gmail.com

Wojciech Busiel - psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym i superwizorem szkoleniowym rekomendowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (lista superwizorów szkoleniowych KCP). Pracuję także jako trener i jestem rekomendowanym trenerem drugiego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lista trenerów rekomendowanych przez PTP).

Jestem absolwentem studiów magisterskich z psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem także Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz liczne szkolenia trenerskie i psychologiczne. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zajmuję się głównie pracą z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię, treningi interpersonalne oraz szkolenia i warsztaty umiejętności psychologicznych.

Swoją pracę psychoterapeutyczną i trenerską poddaję stałej i profesjonalnej superwizji. Superwizuję u osób posiadających certyfikaty superwizorskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W pracy stosuję się do Kodeksu Zawodowego Psychologa. Szanuję wybory osób, z którymi się spotykam, zapewniam dyskrecję i anonimowość.

Oprócz psychoterapii jestem współwłaścicielem firmy Grupa Szkoleniowa Halibut, która zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami dla biznesu.


tel.: 606 915 141   mail: wojciech.busiel@gmail.com

Karolina Halemba - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy, seksuolog kliniczny

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, diagnostykę, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne. Jest superwizorem szkoleniowym psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W 2017 roku uzyskała certyfikat psychoterapeuty  psychodynamicznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W Wielkopolskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pełni funkcję członka zarządu.

Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywała pracując w oddziałach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychopatologii, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


tel.: 509 227 293   mail: karolinahalemba@gmail.com

Agnieszka Izdebska - psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka kliniczna, superwizorka szkoleniowa

Zrzut ekranu 2016-06-14 (godz. 14.34.53)

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii i seksuologii. Jest superwizorką szkoleniową psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Od 2017 roku redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference­Focused Psychotherapy. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół psychoanalitycznego ujęcia rozwoju psychoseksualnego, konsekwencji doświadczenia wykorzystania seksualnego w okresie dzieciństwa oraz leczenia trudności psychicznych, w tym związanych ze sferą seksualności

 

  I conduct psychotherapy in EnglishZrzut ekranu 2016-07-19 (godz. 12.23.08)

Psychologist, psychodynamic psychotherapist, certified clinical sexologist, doctor of social science in psychology. A graduate of psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Postgraduate Studies of Psychological Help in Sexual Issues at the Adam Mickiewicz University, Postgraduate Studies of Social Ability Workshops and Interpersonal Training and School of Psychodynamic Psychotherapy at the Krakow Psychodynamic Centre. Since 2006 offers psychotherapy, psychological counseling, works as a lecturer at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Member of the Polish Society of Sexology, Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy and the International Society of Transference Focused Psychotherapy. The main clinical and research interests are focused on the psychoanalytic approach to development and treatment of mental health problems, including those related to sexuality.


tel.: 602 442 006

Joanna Kempka - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Zrzut ekranu 2016-06-14 (godz. 14.35.09)

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

  I conduct psychotherapy in EnglishZrzut ekranu 2016-07-19 (godz. 12.23.08)

Psychologist, certified clinical sexologist, psychodynamic psychotherapist. A graduate of School of Psychodynamic Psychotherapy at the Krakow Psychodynamic Centre and Postgraduate Studies of Psychological Help in Sexual Issues at the Adam Mickiewicz University. Her work is subjected to constant supervision. She works at „Dziekanka” Psychiatric Hospital in Gniezno. Member of the Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy and Polish Society of Sexology. Vice-chairman of The Greater Poland Voivodeship Branch of Polish Society forPsychodynamic Psychotherapy.


tel.: 609 020 858

Marika Nowicka - psycholog, pedagog, psychoterapeuta , seksuolog kliniczny

Zrzut ekranu 2016-06-14 (godz. 14.35.03)Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany seksuolog kliniczny.

Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Pracuje także jako psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Wielkopolski. Od 2006 roku prowadzi praktykę prywatną. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz seksuologii. Prowadzi psychoterapię i diagnozę osób dorosłych, młodzieży jak i dzieci oraz konsultacje w zakresie rozwoju dzieci i trudności wychowawczych. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów i szkoleń.


tel.: 509 118 458   mail: nowicka.marika@wp.pl

Magdalena Przystańska - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Magda PrzystanskaPsycholog, dyplomowany psychoterapeuta oraz certyfikowany seksuolog kliniczny. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskałam kończąc szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wysoki standard świadczonych usług uzyskuję poprzez poddawanie swojej pracy stałej superwizji oraz doszkalaniu się. Od kilku lat zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzę także psychoterapie w języku angielskim, min. współpracuję z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej dla studentów anglojęzycznych. W zakresie seksuologii zajmuję się głównie zagadnieniami związanymi z prawidłowym rozwojem seksualnym oraz pracą z osobami wykorzystywanymi seksualnie (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). Jestem biegłym sądowym w tym zakresie.


I conduct psychotherapy in EnglishZrzut ekranu 2016-07-19 (godz. 12.23.08)

Psychologist, psychodynamic psychotherapist, certified clinical sexologist. A graduate of School of Psychodynamic Psychotherapy at the Krakow Psychodynamic Centre and Postgraduate Studies of Psychological Help in Sexual Issues at the Adam Mickiewicz University. Since 2007 offers psychotherapy, psychological counseling, works as a court expert in cases involving sexual violence and lecturer at the Adam Mickiewicz University in Poznan. My work is subjected to constant supervision process. I cooperate with the Medical University in Poznan in the field of psychological help for English-speaking students. Member of the Polish Society of Sexology, Polish Psychodynamic Psychotherapy Society .


tel.: 506 123 766

Piotr Przystański - psycholog, pedagog, psychoterapeuta

Piotr PrzystanskiJestem uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ­ szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2006 r. pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w  poradni zdrowia psychicznego, placówkach socjoterapii oraz w ośrodku pomocy społecznej. Kompetencje zawodowe rozwijam również poprzez udział w szkoleniach i konferencjach skoncentrowanych na pracy psychoterapeutycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Poznańskim Centrum Psychodynamicznym pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz z dziećmi. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwem w zakresie trudności  wychowawczych.


tel.: 503 598 069

OSOBY WPÓŁPRACUJĄCE

Od 2017 roku współpracujemy  z psychoterapeutami szkolącymi się w nurcie psychodynamicznym.

Obecnie są to:

Sebastian Kaźmierowski - psycholog, psychoterapeuta

Sebastian Kaźmierowski PCP-ps copyJestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mój warsztat jak i wiedzę psychoterapeutyczną kształtuje Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych,  poddawaną regularnej superwizji. W pracy psychoterapeutycznej przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Psychodynamicznego PTPPd.


tel.: 691 392 229   mail: sebkazmierowski@gmail.com

Katarzyna Kroma - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna). Od 2009 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą – pomagam w problemach emocjonalnych, seksuologicznych i wychowawczych. Jestem uczestniczką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, (szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u cenionych specjalistów.

Jestem w trakcie kończenia specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, a także zdobywania certyfikatu seksuologa klinicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracę w zakresie seksualności również poddaję superwizji u ekspertów z tego zakresu wiedzy.


tel.: 535 992 990 mail: niemammaila13@gmail.com

 

Maciej Paschke – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

Maciej Paschke-ps copy

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Członek  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Wydaje opinie psychologiczne jako biegły psycholog na potrzeby sądu. Odbył staże klinicznie m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji.


tel.: 609 942 705    mail: paschke.maciej@gmail.com

Natalia Słupińska - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność kliniczna) i podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka ostatniego roku czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada dwunastoletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne, zdobywane w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, a także poradniach zdrowia psychicznego na terenie Wielkopolski. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


tel.: 607 81 79 48    mail: nataliamariaslupinska@gmail.com

 

Aby umówić się na wizytę

Prosimy wybrać spośród członków naszego zespołu psychoterapeutę, z którym chcieliby Państwo się spotkać.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o mailowe lub telefoniczne skontaktowanie się z wybranym psychoterapeutą.

Miejsce konsultacji
i spotkań możecie zobaczyć Państwo w zakładce: