Bardzo często celem terapii nie jest leczenie czegoś, co pacjentom wyrządzono w przeszłości, lecz staranie się wyleczenia ich z tego, co nadal robią sobie i innym, aby poradzili sobie z tym, co ich kiedyś spotkało.

 

 

Philip Bromberg

_

Psychodynamiczna metoda pracy

Terapia psychodynamiczna jest podejściem wywodzącym się z psychoanalizy, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie analityczne, psychiatryczne oraz psychologii rozwoju. Jako forma pomocy służy wsparciu, zmianie i leczeniu.  W trakcie terapii dokonuje się zmiana w sposobie przeżywania oraz rozumienia siebie, a co za tym idzie pojawia się możliwość bardziej swobodnego i świadomego działania oraz podejmowania korzystniejszych dla siebie decyzji.

Terapia indywidualna osób dorosłych

Metoda pracy terapeutycznej opiera się na rozmowie pacjenta z terapeutą oraz doświadczaniu procesu terapeutycznego. W trakcie sesji omawiana jest sytuacja pacjenta, jego myśli, emocje, sposoby przeżywania siebie i innych oraz obecne i przeszłe doświadczenia. Z tego procesu wyłania się pełniejsze zrozumienie własnych przeżyć, zachowań, podejmowanych decyzji oraz sposobów kształtowania relacji z bliskimi i światem. W miarę uzyskiwania większego wglądu, stopniowo, pacjent zyskuje wolność od dręczących go objawów, powtarzających się problemów i nietrafnych wyborów. W zamian uzyskuje większą świadomość oraz większą swobodę w realizowaniu potrzeb, kształtowaniu swojego życia czy tworzeniu bardziej satysfakcjonujących relacji.

Metoda psychodynamicza jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Terapia jest cyklem regularnych spotkań, odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu. Każda sesja odbywa się umówionego dnia o stałej godzinie i trwa 45- 50 minut. Okres trwania terapii rozciąga się w przedziale od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Z reguły rozpoczyna się od sesji konsultacyjnych i diagnostycznych, w trakcie których psychoterapeuta zapoznaje się z sytuacją pacjenta oraz wspólnie ustala się cele i formę pracy.

W czym możemy pomóc Twojemu dziecku?

W przypadku poszukiwania pomocy psychologicznej dla Państwa dziecka, możemy pomóc, gdy dziecko lub nastolatek:

• doświadcza trudności w relacjach z rodzicami,
• przeżywa lęki,
• ma problemy w relacjach z rówieśnikami,
• odczuwa cierpienie lub osamotnienie,
• znajduje się w żałobie po stracie osoby bliskiej,
• jest agresywny lub skrajnie wycofany,
• cierpi na zaburzenia jedzenia,
• odczuwa obawy, które je przerastają,
• wykazuje zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego,
• wykazuje zaburzenia nerwicowe,
• wykazują nieprawidłowe zachowania seksualne.

Oferujemy także pomoc terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony dorosłych czy rówieśników.

Ważnym elementem wpływającym na sukces podejmowanych działań jest współpraca z opiekunami dziecka, szczególnie w obszarze kompetencji wychowawczych, ich trudności osobistych, wzmacniania ich autorytetu. Uwzględniamy sytuację życiową dziecka i rodziny oraz wpływ bieżących wydarzeń na proces terapii.

Opiekunom oferujemy konsultacje, które polegają na próbie zrozumienia problemu dziecka, jego funkcjonowania oraz poszukiwaniu optymalnej pomocy w rozwiązaniu trudności. Odbywa się to w oparciu o możliwości dziecka i rodziny. Konsultacja pomaga uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące rozwoju dziecka i jego zachowań.

W naszym Centrum pracę z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami prowadzą:

Katarzyna Domańska, Marika Nowicka, Magdalena Przystańska, Piotr Przystański

Aby umówić się na wizytę

Prosimy wybrać spośród członków naszego zespołu psychoterapeutę, z którym chcieliby Państwo się spotkać.

Następnie, w celu umówienia się na wizytę prosimy o mailowe lub telefoniczne skontaktowanie się z wybranym psychoterapeutą.

Lista psychoterapeutów pracujących w naszym Centrum  oraz telefony i adresy mailowe znajduje się w zakładce: